ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษาส่วนกลาง
ขอความร่วมมือนักศึกษาหอพักสร้างวินัยในการพักอาศัยร่วมกันและรักษาความสะอาด
สำนักประกันสังคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกันตน
   
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,093 ครั้ง