สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
สวก. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
วช. ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
วช. ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (FY2019)
มช.เชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
รับสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
วช. รับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561"
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
มูลนิธิข้าวไทยฯ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561
   
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 118,626 ครั้ง