สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
เชิญสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วช. เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปณท ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
มูลนิธิข้าวไทยฯ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561
สวก. เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5"
   
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 107,742 ครั้ง