สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
เอกสารบรรยาย "ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดย ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุน ประจำปี 2562
   
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 129,011 ครั้ง