ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ประกาศแจ้งบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์กรุณาเข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพิ่มเติม
หนังสือขออนุญาติให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
แผนที่เส้นทางเดินรถพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิต "ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต " เพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2560
   
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 142,841 ครั้ง