ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ทั้งหมด)
ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 11 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการและหนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา
ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิต "ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต " เพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
   
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ) 

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 102,200 ครั้ง