ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 

อีเมล์ : autonomous@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 4,163 ครั้ง