ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) สำหรับนักศึกษาหอพัก
   
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 169,208 ครั้ง