ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม,ประชุม,สัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมกฎหมายสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมกฎหมายสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 1) รับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง