ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์61(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย 2560
รับนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2560
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 42,585 ครั้ง