การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
       การประชุมคณะกรรมการศูนย์การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554

จัดประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมบุณฑริก  ชั้น 2  เวลา 13.30 น. เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554  โดยมี ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี เป็นประธานศูนย์การจัดการความรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 11,991 ครั้ง