ภาพกิจกรรม
       มอบนมกล่องเพื่อเติมพลังให้กับนักศึกษาที่มาทำงานและอ่านหนังสือที่ UBU Co-Working Space

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไปมอบนมกล่องแก่อาจารย์ฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เพื่อเติมพลังให้กับนักศึกษาที่มาทำงานและอ่านหนังสือที่ UBU Co-Working Space ในช่วงสอบ

          *** ขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์นมแมกโนเลีย กิงโกะ พลัสและนมดีน่า***

 
 
 
 
        

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 196,254 ครั้ง