ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    ภาพกิจกรรม
       Prof. Kurt Kalcher และ Prof. Georg Raber จาก Karl - Franzens - University of Graz, Austria ได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Prof. Kurt Kalcher และ Prof. Georg Raber จาก Karl - Franzens - University of Graz, Austria ได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง