ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    ภาพกิจกรรม
       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง วช. กับ สถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรม กรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 
 
 
 
        

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง