ภาพกิจกรรม
       ปลื้ม!!บัณฑิต ม.อุบลฯ“กรนิภา แสนหยุด”จบ ป.ตรี คว้าทุนต่อโท-เอก ที่ประเทศจีน

            “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” เป็นคำสั้นๆที่ก้องในใจตลอดเวลาของบัณฑิตสาว ม.อุบลฯ กรนิภา  แสนหยุด  หรือ“เจน” ที่มีความชื่นชอบในการเรียนภาษาจีน หวังอยากเป็นแอร์โฮสเตส อยากเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากเรียนจบ ป.ตรี ได้โบยบินสู่ฝันที่ตั้งใจ ทั้งเป็นแอร์โฮสเตส และได้ทุนรัฐบาลจีน ในการศึกษาต่อ ป.โท-เอก ที่ประเทศจีนอีกด้วย

             นางสาวกรนิภา  แสนหยุด  หรือ “เจน” บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบัน อายุ 25 ปี บุตรสาวคนโต ของ คุณพ่อบัวลี - แม่ทองสวย  แสนหยุด อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี จบมัธยมปลายที่โรงเรียนวิจิตราพิทยา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 “กันเกรา รุ่นที่ 25” พร้อมด้วยดีกรี บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ผลการเรียน 3.92

           นางสาวกรนิภา  แสนหยุด  หรือ“เจน” กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่จบจากสถาบันแห่งนี้ ซึ่งมีคณะ และสาขาที่ตนชอบมาตั้งแต่เด็ก นั่นคือภาษาจีน ซึ่งเคยฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส เลยเลือกที่จะเรียนภาษาที่สามเพิ่มแล้วสามารถนำมาใช้ในด้านการทำงานในอนาคต และปัจจุบันภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญ ในขณะนี้หลายๆบริษัทก็ต้องการคนที่สื่อสารภาษาจีนได้  ตนเลือกเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพราะว่าเป็นสถาบันที่ใกล้บ้าน และการเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพ นักศึกษาที่เรียนที่นี่ล้วนแล้วแต่นำความรู้ทางด้านภาษาจีนมาใช้ได้จริง  ทั้งทำงานและมีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้จากรุ่นพี่ที่จบไปก็ได้ทุนรัฐบาลจีนกันทุกๆปี เหมือนศิษย์รุ่นพี่ ดร.ณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ ก็จบปริญญาเอกจากประเทศจีน และเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบันด้วย    

              หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ตนได้เข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นของสายการบินนกแอร์  ต่อมาเดือนกันยายน 2558 ได้รับทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship ) มาเรียนต่อปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ และเพิ่งจบปริญญาโทเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  แล้วได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเรียนปริญญาเอกต่อในเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันศึกษาในสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคภาษาจีน คณะการจัดการ มหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างเรียนก็ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และช่วยงานมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับหอการค้าไทยที่พาคนไทยมาออกงานแฟร์ เป็นต้น

            ในส่วนของเป้าหมายในชีวิต ถึงแม้จะจบปริญญาเอกก็ยังอยากจะทำตามฝันก่อนคืออยากสอบเป็นแอร์โฮสเตส  ในขณะเดียวกันก็ดูสถานการณ์ก่อนว่า ถ้าจบปริญญาเอกแล้วด้วยเรื่องอายุที่มากขึ้นอาจจะผันตัวมาทำงานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนฝันไว้มาโดยตลอดเช่นเดียวกัน ความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนทางการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร รวมทั้ง รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ และอาจารย์ชิดหทัย  ปุยะติ ที่แนะนำให้ความรู้ศิษย์ทุกคนมาโดยตลอด  ทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จเช่นในทุกวันนี้  กรนิภา  แสนหยุด  กล่าว

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัณฑิตกรนิภา  แสนหยุด ที่สามารถก้าวเดินสู่ฝันได้สำเร็จ เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่รุ่นน้อง หรือนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน ยังมีโครงการนำนักศึกษามาเรียนแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนที่ประเทศจีน ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนท้องถิ่นและมีประสบการณ์ทางด้านภาษาจีนที่ดีมากขึ้นอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 185,156 ครั้ง