ภาพกิจกรรม
       ปลื้ม..บัณฑิต ม.อุบลฯป.เอกคนแรกสาขา FOOD TECH คนแรกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

              อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งเดียวจาก  สปป.ลาว ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นคนแรกที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ และคนแรกของแขวงจำปาสัก ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ ปัจจุบัน "ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง”ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy หรือ Ph.D.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจเข้าศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี  ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง (Dr. Viengkong Vansavang)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy หรือ Ph.D.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) คนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ ยังเป็นบุคลากร คนแรกของมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้อีกด้วย

            ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง กล่าวว่า ตนได้เข้าศึกษาเรียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 ด้วยทุนการศึกษาของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.หรือ TICA) กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนของงานวิจัยในช่วงที่ศึกษา ตนได้ทำการวิจัยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บรักษาข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอกและการใช้เทคโนโลยีการบรรจุแอคทีฟเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวฮางงอก ทั้งนี้  ข้าวฮางงอกเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีมูลค่าและคุณค่าทางอาหารที่สูงโดยเฉพาะสาร Gamma Amino Butryic Acid หรือ สารกาบา (GABA) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ข้าวฮางงอกมีแนวโน้มทางธรรมชาติที่เสื่อมเสียได้ง่าย โดยเฉพาะการสูญเสียสาร GABA การเกิดกลิ่นเหม็นหืนและการเปลี่ยนสีของเม็ดข้าวสารเมื่อเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

           ความสำเร็จในครั้งนี้ ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง บอกว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เป็นบัณฑิตจบจากสถาบันแห่งนี้ ขอบคุณ คณาจารย์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย ผศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ  ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ดร. วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงษ์ และ ดร. เมทินี มาเวียง ตลอดจนผู้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และ สพร.หน่วยงานที่สนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งตนจะได้นำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารและการบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะช่วยผลักดันเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

            นับว่าเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีทางการศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพทางการแข่งขันให้กับข้าวฮางงอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชนลุ่มน้ำโขง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ดร.เวียงโขง วันสะหว่าง”

คลิ๊บสัมภาษณ์ www.youtube.com/watch?v=8kBUHOu5hKs

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 142,835 ครั้ง