การจัดการความรู้
 
    ภาพกิจกรรม
การบรรยายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเค...
25 พฤศจิกายน 2570

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา...
25 พฤศจิกายน 2570

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค...
31 ธันวาคม 2563

โครงการ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ...
3 สิงหาคม 2562

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค...
4 เมษายน 2562

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 ...
13 กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้ง...
19 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภ...
22 กันยายน 2558

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘
28 ตุลาคม 2557

การจัดโครงการกิจกรรม Show and Share 2014
17 มีนาคม 2557

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนและรายงานผลการ...
23 มกราคม 2557

วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 กรกฎาคม 2555

ม.อุบลฯ สุดยอด..คว้า ๑๓ เหรียญ “วลัยลักษณ์เกมส์”
4 พฤษภาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการศูนย์การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/25...
15 สิงหาคม 2554

การจัดกิจกรรม Show and Share
2 มีนาคม 2554

       

 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,819 ครั้ง