สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    ภาพกิจกรรม
Page : 1 2
ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่ง...
31 ธันวาคม 2560

ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560
3 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
13 ธันวาคม 2559

นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเ...
13 กรกฎาคม 2559

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสภามหาวิท...
25 มิถุนายน 2559

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติก...
24 มิถุนายน 2559

สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕...
30 เมษายน 2559

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องทิศทางความร่วมมือในการผลิตแ...
10 พฤศจิกายน 2558

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหม...
31 ตุลาคม 2558

นายกสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการองค์กา...
26 ตุลาคม 2558

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมช...
7 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ...
31 ธันวาคม 2557

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุท...
7 ธันวาคม 2557

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเก...
3 พฤศจิกายน 2557

นายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนา...
25 ตุลาคม 2557

นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่...
18 ตุลาคม 2557

สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้...
18 ตุลาคม 2557

ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบร...
14 สิงหาคม 2557

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน แล...
12 สิงหาคม 2557

ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้...
8 สิงหาคม 2557

ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์ม...
29 กรกฎาคม 2557

ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรห...
25 กรกฎาคม 2557

ม.อุบล ร่วมกัับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมลงนาม "ความร่ว...
19 กรกฎาคม 2557

ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่...
18 กรกฎาคม 2557

       

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 40,262 ครั้ง