ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3
คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเ...
11 กุมภาพันธ์ 2561

สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึก...
8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา...
8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นใ...
27 มกราคม 2561

กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่าน...
24 มกราคม 2561

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ นิติศาสตร์ ม.นเ...
18 มกราคม 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา รสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศา...
4 มกราคม 2561

ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10
28 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9
25 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพอบรมครูกฏหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยม
25 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ...
20 ธันวาคม 2560

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่...
22 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
15 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาด...
13 พฤศจิกายน 2560

คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติและแลกเปล...
3 ตุลาคม 2560

จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณ...
29 กันยายน 2560

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประท...
28 กันยายน 2560

พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประ...
24 กันยายน 2560

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการ...
22 กันยายน 2560

สัมมนาเรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบส...
8 กันยายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมน...
4 สิงหาคม 2560

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปีหนึ่ง
2 สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน
1 กรกฎาคม 2560

       

 
จำนวนผู้เข้าชม 42,585 ครั้ง