ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3 4 5
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล บรรยายวิชาหลักวิชา...
24 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพโครงการต้อนรับบัณฑิต 2560
20 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลื่อกบุคคลเข้าศึกษาคณะนิติศ...
21 พฤศจิกายน 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กฎหมายร่วมกันสร...
2 พฤศจิกายน 2561

ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชนะเล...
27 ตุลาคม 2561

มุทิตาจิต อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
27 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการความช่วยเหลื...
19 กันยายน 2561

ราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์ 2561
31 สิงหาคม 2561

กิจกรรม ค่ายว่าที่นักกฎหมาย นิติ ม.อุบล ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ 2561
23 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “ค่ายว่าที่นักกฎหมาย นิติ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
18 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ ประจ...
18 สิงหาคม 2561

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญห...
17 สิงหาคม 2561

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560
16 สิงหาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “ว...
13 สิงหาคม 2561

กิจกรรมน้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ...
7 สิงหาคม 2561

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เกรียงไกร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อัน...
3 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ป...
31 กรกฎาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจ...
26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
25 กรกฎาคม 2561

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร...
28 มิถุนายน 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ การทำงานทาง...
29 พฤษภาคม 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
29 พฤษภาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบล ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก คณ...
7 พฤษภาคม 2561

       

 
จำนวนผู้เข้าชม 78,284 ครั้ง