ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3 4 5
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าว...
19 กุมภาพันธ์ 2562

สร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญห...
18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการนักศึกษาแลกเลี่ยนมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว ร...
18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา 62
15 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมหลักสูตร วินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริห...
14 กุมภาพันธ์ 2562

นายกสภาทนายความบรรยายพิเศษ
20 มกราคม 2562

กิจกรรมเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา
19 มกราคม 2562

โครงการเชิดชูเกียรติให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
17 มกราคม 2562

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล บรรยายวิชาหลักวิชา...
24 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพโครงการต้อนรับบัณฑิต 2560
20 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลื่อกบุคคลเข้าศึกษาคณะนิติศ...
21 พฤศจิกายน 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กฎหมายร่วมกันสร...
2 พฤศจิกายน 2561

ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชนะเล...
27 ตุลาคม 2561

มุทิตาจิต อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
27 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการความช่วยเหลื...
19 กันยายน 2561

ราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์ 2561
31 สิงหาคม 2561

กิจกรรม ค่ายว่าที่นักกฎหมาย นิติ ม.อุบล ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ 2561
23 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “ค่ายว่าที่นักกฎหมาย นิติ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
18 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ ประจ...
18 สิงหาคม 2561

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญห...
17 สิงหาคม 2561

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560
16 สิงหาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “ว...
13 สิงหาคม 2561

กิจกรรมน้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ...
7 สิงหาคม 2561

       

 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง