ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3 4
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร...
28 มิถุนายน 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ การทำงานทาง...
29 พฤษภาคม 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
29 พฤษภาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบล ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก คณ...
7 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินคุณภาพภายใ...
2 พฤษภาคม 2561

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษประจำปีการศึกษา 2561 (ร...
20 เมษายน 2561

นิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
19 เมษายน 2561

พิธีส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลับบ้าน(คณะนิติศาสตร์และ...
11 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องใน...
9 เมษายน 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน ณ มหาวิทย...
2 เมษายน 2561

คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเ...
11 กุมภาพันธ์ 2561

สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึก...
8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา...
8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นใ...
27 มกราคม 2561

กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่าน...
24 มกราคม 2561

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ นิติศาสตร์ ม.นเ...
18 มกราคม 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา รสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศา...
4 มกราคม 2561

ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10
28 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9
25 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพอบรมครูกฏหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยม
25 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ...
20 ธันวาคม 2560

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่...
22 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
15 พฤศจิกายน 2560

       

 
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง