ภาพกิจกรรม
Page : 1 2 3
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศาสนา
13 มกราคม 2562

โครงการชาวหอพักรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day
12 มกราคม 2562

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561
10 มกราคม 2562

โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด
9 มกราคม 2562

โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน
21 ธันวาคม 2561

มอบนมกล่องเพื่อเติมพลังให้กับนักศึกษาที่มาทำงานและ...
19 พฤศจิกายน 2561

โครงการศึกษาชุมชนโบราณ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
13 ตุลาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบ...
14 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
20 มีนาคม 2561

การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยา...
8 มีนาคม 2561

โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด “...
27 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำ...
13 กันยายน 2560

การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำน...
12 กันยายน 2560

การจัดซื้อที่นอนหอพักนักศึกษา หอพักสวัสดิการ จำนวน 696...
17 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยา...
25 เมษายน 2560

การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร
7 เมษายน 2560

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
3 เมษายน 2560

พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษา หอพักราช...
4 กุมภาพันธ์ 2560

หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
4 กุมภาพันธ์ 2560

กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด "UBU โก...
4 กุมภาพันธ์ 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
28 กรกฎาคม 2559

รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
23 กรกฎาคม 2559

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
28 เมษายน 2559

       

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 188,088 ครั้ง