ภาพกิจกรรม
Page : 1 2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบ...
14 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
20 มีนาคม 2561

การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยา...
8 มีนาคม 2561

โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด “...
27 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำ...
13 กันยายน 2560

การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำน...
12 กันยายน 2560

การจัดซื้อที่นอนหอพักนักศึกษา หอพักสวัสดิการ จำนวน 696...
17 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยา...
25 เมษายน 2560

การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร
7 เมษายน 2560

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื...
3 เมษายน 2560

พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษา หอพักราช...
4 กุมภาพันธ์ 2560

หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
4 กุมภาพันธ์ 2560

กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด "UBU โก...
4 กุมภาพันธ์ 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
28 กรกฎาคม 2559

รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
23 กรกฎาคม 2559

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
28 เมษายน 2559

โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์1
26 พฤศจิกายน 2558

โครงการปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา
11 พฤศจิกายน 2558

การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในหอพักและบริเวณหอพัก วันท...
30 ตุลาคม 2558

โครงการก่อสร้าง เปลี่ยนหน้าต่างบานเกร็ดหอพัก 4 หลัง ใ...
15 กันยายน 2558

พิธีร่วมลงนาม MOU ระหว่าง ม.อุบลฯ และ TOT
3 กันยายน 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
21 กรกฎาคม 2558

บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีกา...
15 กรกฎาคม 2558

       

 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 169,209 ครั้ง