สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
    คำถามที่ถามบ่อย
1. ถาม : กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ตรงกับวันไหนบ้าง
ตอบ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดประชุมทุกวันเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ได้ที่ http://bit.ly/1PXOkrk สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 30832. ถาม : คณะ/หน่วยงานสามารถที่จะค้นหารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาได้โดยช่องทางใดบ้าง
ตอบ : สามารถเข้าไปค้นหาได้จากระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ที่ http://council.ubu.ac.th/search_council_bef.php และ http://bit.ly/UdrnHS หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่คลังเอกสาร http://bit.ly/1XLxm2iค่ะ   


 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3000 ต่อ 3083 โทรสาร 0 4535 3083 

จำนวนผู้เข้าชม 42,940 ครั้ง