คำถามที่ถามบ่อย
Q : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์
A : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น และเบื้องล่างของฐานมีคำเป็นภาษาไทย คำว่า "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ดอกบัวมีสีกลีบบัว อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนัน หมายถึงแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  
Q : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนในคณะใดบ้าง
A : ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอน ใน 11 คณะ 1 วิทยาเขต โดยเปิดรับนักศึกษา ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  
Q : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ การลงโปรแกรมหรือใช้โปรแกรม และซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร์ ได้ที่ไหน
A : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 1 ห้อง 1c-06 IT Clinic ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3108 และ 3111
  
Q : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ การจองและใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องเพื่อการเรียนการสอนได้ที่ไหน
A : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 1 ห้อง 1c-05 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3104 และ 1505
  
Q : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่าง ๆ หรือปัญหาการใช้งานระบบ เช่น ระบบสลิปต์เงินเดือน, ระบบรายงานการประชุมฯ, UBU Web Template, ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประเมินการสอน ฯลฯ ได้ที่ไหน
A : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 4 ห้อง 4c-04 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3109, 3110 และ 1502
  
Q : ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและ WiFi ของมหาวิทยาลัย หรือแจ้งปัญหาการใช้งานต่าง ๆ ได้ที่ไหน
A : สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 4 ห้อง 4c-21 ฝ่ายพัฒนาพัฒนาเครือข่าย หรือเบอร์ภายในเจ้าหน้าที่ 3107, 3113, 1511, 1514 และ 1515
  
   
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 49,571 ครั้ง