สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
คลังเอกสาร  
      พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 | ค้นหาเอกสาร
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี ฝ่ายจัดการบัณฑิต
คู่มือเข้ารับปริญญา
ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ฝ่ายจัดการบัณฑืต
ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
คำสั่งคณะดำเนินงานปริญญาบัตร 2557 ชุดที่ 1
คำสั่งคณะดำเนินงานปริญญาบัตร 2557 ชุดที่ 2
หนังสือแจ้งบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา ภาษาไทย และอังกฤษ 2557
จำนวนบัณฑิต ม.อุบล พ.ศ. 2536 - 2557
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ) 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 56,858 ครั้ง