การจัดการความรู้
 
คลังเอกสาร  
      รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษาษา Mini_UKM ครั้งที่ 8 | ค้นหาเอกสาร
รายงานการสัมมนาเครือข่าย 

 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 045-353-032

   E-mail: yuwadee.ch@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 10,786 ครั้ง