คลังเอกสาร  
      แบบฟอร์มทั่วไปงานบุคล | ค้นหาเอกสาร
01-แบบฟอร์ม-ใบลากิจ-ป่วย-คลอด
02-แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน
03-แบบฟอร์ม-ใบลาดูแลภรรยาคลอดบุตร
04-แบบฟอร์ม-ใบลาอุปสมบท
05-แบบฟอร์ม-ใบยกเลิกวันลา
06-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-ติดตาม อ.พิเศษ
07-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-เข้าร่วมอบรม
08-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันชดเชย-สอนในวันหยุดราชการ
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ) 
จำนวนผู้เข้าชม 84,208 ครั้ง