คลังเอกสาร  
      งานบุคคล | ค้นหาเอกสาร
แจ้งส่งประเมินเมษา60
คำอธิบายสมรรถนหลัก
ข้อบังคับภาระงาน ฉ1
ข้อบังคับภาระงาน ฉ2
การกำหนดกิจกรรม
ประกาศหลักเกณฑ์การคิดค่ากลาง
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิณ
ผู้บริหาร-พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (40 รายการ) 
จำนวนผู้เข้าชม 84,209 ครั้ง