คลังเอกสาร  
      งานบุคคล | ค้นหาเอกสาร
แจ้งส่งประเมินเมษา60
คำอธิบายสมรรถนหลัก
ข้อบังคับภาระงาน ฉ1
ข้อบังคับภาระงาน ฉ2
การกำหนดกิจกรรม
ประกาศหลักเกณฑ์การคิดค่ากลาง
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิณ
ผู้บริหาร-พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (32 รายการ) 
จำนวนผู้เข้าชม 53,508 ครั้ง