คลังเอกสาร  
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง | ค้นหาเอกสาร
กลุ่มสายงานบรรจุ คุณวุฒิเฉพาะทาง
สายงานผู้ปฏิบัติ งานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติ งานด้านทั่วไป
กลุ่มตำแหน่งที่เป็น ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 90,132 ครั้ง