คลังเอกสาร  
      คณะกรรมการ | ค้นหาเอกสาร
ปีงบประมาณ 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านอาคารสถานที่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดูเอกสารปีงบประมาณ 2559ที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)
ปีงบประมาณ 2558
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการควบคุม กำกับและดูแลระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง