คลังเอกสาร  
      แนวปฏิบัติที่ดี | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี การเงิน
แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนา it
แนวปฏิบัติที่ดี การใช้งาน google app
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ 2555
แนวปฏิบัติที่ดี การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และวิเคราะห์ผลฯ 2559 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,645 ครั้ง