สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ข่าวจากหน่วยงานภายนอก | ค้นหาเอกสาร
ก.พ.ร.
สมศ.
อุปนิสัยศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพ
รายชื่อสถาบันที่รับการประเมิน สมศ. รอบ 3
สกอ.
คณาจารย์กดดันเลิก TQF
จี้ สกอ. เลิก TQF หาแนวประเมินใหม่ทั้งสายสังคม-วิทย์
หนุนกฎหมายอุดมศึกษาคุมมหสวิทยาลัย
อัด TQF ปัญหาอื้อ-ชี้ช่องประเมินใหม่ สกอ. ยันไม่เลิกชง กกอ. หาข้อยุติ 6 ต.ค.
16-1
16-2
16-3
16-4
ดูเอกสารสกอ.ที่ซ่อนอยู่ (23 รายการ) 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง