สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 | ค้นหาเอกสาร
จำนวนนักศึกษา58
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่1/58
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนปี58
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา_รายหลักสูตร 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง