สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
คลังเอกสาร  
      จดหมายข่าวงานประกันฯ | ค้นหาเอกสาร
ฉบับที่ 15 พฤษภาคม 2553
ฉบับที่ 14 เมษายน 2552
ฉบับที่ 13 มีนาคม 2552
ฉบับที่ 12 กันยายน 2551
ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2551
ฉบับที่ 10 กรกฎาคม 2551
ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2551
ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2551
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (36 รายการ) 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 44,106 ครั้ง