กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      ต้นทุนต่อหน่วย | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มสรุปจ่ายจริงเงินรายได้เงินกองทุนประจำปีงบประมาณ2555
แบบฟอร์มข้อมูลรายจ่ายจริงรายหลักสูตร ของคณะหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,643 ครั้ง