กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
คลังเอกสาร  
      แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปราบปรามและป้องกันการทุจริต‏ | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปราบปรามและป้องกันการทุจริต‏ 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,830 ครั้ง