คลังเอกสาร  
      รายงานการประชุมภายในกองคลัง | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2557
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง