คลังเอกสาร  
      งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2560 | ค้นหาเอกสาร
งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2559
งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนเมษายน 2560
งบทดลอง GFMIS เดือนพฤษภาคม 2560
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ) 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง