ปฏิทินกิจกรรม      
         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
กรกฎาคม 2561
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
12

ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
19

ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน

 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
26

สัมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำต้อนรับนักศึกษาใหม่ , ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

27

ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน

 28 
 29 
 30 
31

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

       
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
  12 กรกฎาคม 2561
           - ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (ประชุม/สัมมนา)
  19 กรกฎาคม 2561
           - ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน (ประชุม/สัมมนา)
  26 กรกฎาคม 2561
           - สัมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำต้อนรับนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมทั่วไป)
           - ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ (ประชุม/สัมมนา)
  27 กรกฎาคม 2561
           - ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน (ประชุม/สัมมนา)
  31 กรกฎาคม 2561
           - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมทั่วไป)
     
 
จำนวนผู้เข้าชม 53,384 ครั้ง