ปฏิทินกิจกรรม      
         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
มีนาคม 2561
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
08

ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
15

ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
29

ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

30

ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน

 31 
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
  8 มีนาคม 2561
           - ประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (ประชุม/สัมมนา)
  15 มีนาคม 2561
           - ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจำเดือน (ประชุม/สัมมนา)
  29 มีนาคม 2561
           - ประชุมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ (ประชุม/สัมมนา)
  30 มีนาคม 2561
           - ประชุมสำนักงานเลขานุการประจำเดือน (ประชุม/สัมมนา)
     
 
จำนวนผู้เข้าชม 42,603 ครั้ง