ปฏิทินกิจกรรม      
         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
มกราคม 2562
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
10

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
   
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
  10 มกราคม 2562
           - โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมทั่วไป)
     
 

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353089, 045-353061-2    Fax: 045-353089

จำนวนผู้เข้าชม 175,508 ครั้ง