ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง (Filter Balance)

เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง

(Filter Balance)

 

ยี่ห้อ: Sartorious     

รุ่น: MSA6.6S-000-DF

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าที่สามารถชั่งน้ำหนักและอ่านค่าละเอียด (Readability) ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม ตลอดช่วงการชั่งสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weighing Capability) ไม่น้อยกว่า 6.1 กรัม

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยและต้องการความละเอียดในการชั่งสูง

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง