ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวัดสี (Color Meter)

เครื่องวัดสี

(Color Meter)

 

ยี่ห้อ: Hunter-Lab

รุ่น   : Ultra scan Vis

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะหลักการวัดเป็นแบบ Diffuse 8 องศา  โดยสามารถวัดค่าสีทั้งแบบสะท้อนแสง (Specular Included และ Specular Excluded) และสามารถวัดค่าสีแบบทะลุผ่าน (Regular Transmission และ Total Transmission)

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

ตัวอย่างของแข็งหรือของเหลว ที่มีลักษณะทึบแสงหรือโปร่งแสง 

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง