ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม (Milko-scan)

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม

(Milko-scan)

 

ยี่ห้อ     : FOSS 

รุ่น : Milkoscan Miner

หลักการทำงาน
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณ ไขมัน โปรตีน น้ำตาลแลคโตส ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ปราศจากไขมัน และ Freezing Point Depression (FPD) ที่เป็นองค์ประกอบในน้ำนมอาศัยหลักการดูดกลืนแสงขององค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมที่ความยาวคลื่นเฉพาะในช่วงรังสีอินฟราเรด (IR)

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

น้ำนมและครีม

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,271 ครั้ง