ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องบด (Grinder)

เครื่องบด

(Grinder)

 

ยี่ห้อ: IKA

รุ่น: A11Basic

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องมือบดหรือตัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งโดยใช้ใบมีด ที่หมุนบดภายในโถใส่ตัวอย่าง

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของแข็ง เช่น เมล็ดพืช อาหารแห้ง

 
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง