ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดแบบอัลตร้าไวโอเล็ต และ แบบแสงมองเห็น (UV-Visible Spectrophotometer)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดแบบอัลตร้าไวโอเล็ตและแบบแสงมองเห็น

(UV-Visible Spectrophotometer)

 

ยี่ห้อ: Perkin Elmer

รุ่น: lambda 25

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่าintensityในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาว (UV-Visible) ที่ทะลุผ่าน (%Transmittance) หรือถูกดูดกลืน (Absorbance) โดยสารตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงการทำงานตั้งแต่ 190-1100 nm สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน และสารอนินทรีย์ ที่อยู่ในสถานะของเหลว (Solution) หรือ ของแข็ง (ฟิล์ม, กระจก)

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,270 ครั้ง