ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดลำแสงคู่ (UV-Visible Double Beam Spectrophotometer)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดลำแสงคู่

(UV-Visible Double Beam Spectrophotometer)

 

ยี่ห้อ: Perkin Elmer

รุ่น: lambda 35

หลักการทำงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่าIntensityในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาว (UV-Visible) ที่ทะลุผ่าน (%Transmittance) หรือถูกดูดกลืน(Absorbance)โดยสารตัวอย่าง ครอบคลุมช่วงการทำงานตั้งแต่ 190-1100 nm สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ข้อมูลสำหรับการส่งตัวอย่าง

สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน และสารอนินทรีย์ ที่อยู่ในสถานะของเหลว (Solution) หรือ ของแข็ง (ฟิล์ม กระจก) 

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง