ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, GC)
files_up/48f2018031608494667.pdf
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 30,271 ครั้ง