ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Bright Field Microscope)

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Bright Field Microscope)
ยี่ห้อ Olympus  รุ่น : CX31
หลักการทำงาน : ส่องดูองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ โดยมีเลนส์ใกล้วัตถุขยายภาพตัวอย่าง และมีเลนส์ใกล้ตาขยายภาพให้ได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับขยายใหญ่กว่าวัตถุ
ข้อมูลตัวอย่าง : เซลล์พืช เซลล์สัตว์ จุลินทรีย์ เป็นต้น
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง