ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    Dark Field Microscope

กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานพื้นมืด (Dark Field Microscope)
ยี่ห้อ : Olympus รุ่น : CX31
หลักการทำงาน : ส่องดูองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ที่มีลักษณะใสมาก
ข้อมูลตัวอย่าง : ตัวอย่างเซลล์ เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง