ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องไมโครเอนแคปซูเลเตอร์ (Microencapsulator)

เครื่องไมโครเอนแคปซูเลเตอร์ (Microencapsulator)
ยี่ห้อ : Bushi  รุ่น : B-395 Pro
หลักการทำงาน :  เป็นเทคนิคในการห่อหุ้มให้เป็นโครงสร้างโพลิเมอร์ที่อยู่ในลักษณะเม็ดบีท เช่นการห่อหุ้มเซลล์ การห่อหุ้มสารหอมระเหย 
ข้อมูลตัวอย่าง : เป็นสารละลายตัวอย่างที่จะห่อหุ้ม
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง