ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryers)

เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryers)
ยี่ห้อ : Christ  รุ่น : Alpha 1-4 Ldplus
หลักการทำงาน : การทำแห้งตัวอย่างโดยการระเหิดกลายไปไอภายใต้สภาวะสุญญากาศ
ลักษณะตัวอย่าง : ของแข็ง ของเหลวที่ต้องการทำแห้ง
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง