ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galvanostat/Impedance)
เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galvanostat/Impedance)
ยี่ห้อ Metrohm         รุ่น : PGSTAT302N
หลักการทำงาน เป็นเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชุดควบคุมหลักที่สามารถทำงานด้วยระบบโพเทนชิโอสแตทและกัลวานอสแตทและชุดสำหรับวัดค่าอิมพีแดนซ์ แบบ Electrochemical Impedance Spectroscopy (ESI)
ข้อมูลตัวอย่าง : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,535 ครั้ง