ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องคะพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส (Capillary Electrophoresis,CE)
เครื่องคะพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส  (Capillary Electrophoresis,CE)
ยี่ห้อ Agilent             รุ่น : 7100
หลักการทำงาน เป็นเทคนิคการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างในการเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้าของสาร
ข้อมูลตัวอย่าง : ของเหลวที่ผ่านการกรองด้วยแผ่นเมมเบรน ความละเอียดอย่างน้อย 0.45 ไมโครเมตร  
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง