ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบนาโน (Nano drop)

เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบนาโน (Nano drop)
ยี่ห้อ : Thermo  รุ่น : 2000C
หลักการทำงาน : วัดปริมาณสารพันธุกรรมที่มีปริมาตรน้อยได้  โดยการวัดการดูดกลืนแสง 100-2000  nm ความละเอียดด้วยเทคโนโลยีนาโน
ข้อมูลตัวอย่าง : DNA RNA โปรตีน
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง