ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
    กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา สำหรับการจัดเรียงโครโมโซม

กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา สำหรับการจัดเรียงโครโมโซม  (Trinocular Microscope with Chromosomal Karyotyping)
ยี่ห้อ : Olympus   รุ่น : BX53
หลักการการทำงาน : ส่องดูองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ พร้อมกับโปรแกรมการจัดเรียงโครโมโซม หรือตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม
ข้อมูลตัวอย่าง : โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
ผู้ดูแล : นางสาวสมพร สาระวัน
โทร. 045-353079
 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-353079 

จำนวนผู้เข้าชม 31,523 ครั้ง